ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Όποιος θέλει να γίνει μέρος της ομάδας των "Do Disturb" Hotels & Consulting Group, οφείλει να δεσμεύεται από τις αξίες της εμπιστοσύνης, της αλληλεξάρτησης, της φροντίδας, της υποστήριξης και του σεβασμού.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τα βιογραφικά σας με ένα σύντομο cover letter στην διεύθυνση:

career